پژوهش های نوین فیزیک- درباره نشریه
پژوهش های نوین فیزیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/25 | 

نشریه "پژوهش های نوین فیزیک" یکی از زیر مجموعه های نشریه علوم دانشگاه خوارزمی است

که در خرداد ماه سال 1396 با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از نشریه علوم جدا شد این نشریه دارای مجوز علمی - پژوهشی می باشد

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های نوین فیزیک:
http://jmrph.khu.ac.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب